Звіт про виконання річного плану державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання за 2014 рік.

На виконання Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. № 848 «Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду» у 2014 році було перевірено 154 перевірки суб'єктів господарювання. Позапланові перевірки у 2014 році не проводились.

2015/03/15